Apologetically Approving Base-Runner - If You Like A Lot Of Chocolate On Your Deny, Join Our Club.

Vid vägkanten

Posted May 3, 2016, 5:43 p.m. By deny

Om man idag blir lite hungrig när man är på väg någonstans så kan man vara säker på att det finns åtminstone ett ställe vid vägen där man kan stanna till och ta något att äta vid, oavsett om det är en hamburgare eller en smörgås som man köper. Annat var det nog förr när man var tvungen att finkamma området som man var i för att hitta ett bra ställe att äta på, det problemet har vi inte idag med tanke på att landet blir allt mindre för ju fler invånare som föds. Det kommer nog inte att dröja länge tills det att hela Lappland är befolkat.