Apologetically Approving Base-Runner - If You Like A Lot Of Chocolate On Your Deny, Join Our Club.

ventilation

Posted Jan. 24, 2016, 1:46 p.m. By deny Tags: Hem

Det finns olika fläktar, som köksfläktar och vindfläktar och takfläktar och byggfläktar och en massa andra. Gemensamt är att de blåser eller drar ut luft. Fläktar sätter luften i rörelse, kan man väl säga. I vårt hus har vi flera fläktar. Vi bor i ett varmt klimat, så fläktar behövs definitivt här. Ventilation används för att reglera luftströmmar och tryck mellan olika lokaler. Det möjliggör alltså god luftgenomströmning. Fläktar däremot förflyttar luft från ett ställe till ett annat. Fläktar ska se till att det blir god ventilation i ett utrymme. Fläktar blåser.